quê hương và niềm nhớ

Category: Em có hay


Em có hay

          Thủy Trang Em nói chiều nay có mây bay, có nắng nhẹ rơi trãi lối dài. là đường hai đứa ta cùng bước, hạnh phúc đong đầy tay trong tay. Cho đến chiều nay mây…

Đọc thêm