quê hương và niềm nhớ

Category: Chiếc lá vàng


Chiếc lá vàng

   Tôi yêu chiếc lá vàng   của mùa thu buồn bả.               Tôi yêu những ngày qua  rất lạ             của một khung trời xa  nhạt nhòa.  …

Đọc thêm