quê hương và niềm nhớ

Category: Cám ơn nha, các bạn “Bốn Mùa”


Cám ơn nha, các bạn “Bốn Mùa”.

Hàng năm cứ vào độ hoa đào nở là chúng tôi, những người bạn của nhóm “Bốn Mùa” lại có dịp gặp nhau để chào mừng “Tân Niên” và chụp những bức ảnh dưới gốc cây đào ở nhà anh…

Đọc thêm