quê hương và niềm nhớ

Category: Quê tôi


Quê tôi

              Quê tôi có trái cây ngon,               có đàn chim hót véo von quanh vườn.               Có câu hò thật dễ…

Đọc thêm