quê hương và niềm nhớ

Category: Họp mặt Đồng Hương và Thân Hữu Hà Tiên 2018


Họp mặt Đồng Hương và Thân Hữu Hà Tiên 2018

Thưa quý Đồng Hương và Thân Hữu Hà Tiên, Lại một năm nữa trôi qua, ngày 26 tháng 8 năm 2018 chúng ta lại có dịp họp mặt ở Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Avenue, Thành phố Garden Grove, CA…

Đọc thêm